Selgepiiriline kujundus

Kodulehekülje disain on kõige esmasem nähtavam raamistus.